Redakcja

Mój Powiat Tarnowski - Lubię to!

Moim zamiarem jest próba stworzenia wirtualnego przewodnika po Powiecie Tarnowskim, który przedstawiałby ziemię tarnowską, jako przestrzeń niezwykle bogatą poznawczo i emocjonalnie.
Nie odkrywam historii na nowo. Staram się raczej prezentować informacje rzetelne, wiarygodne i sprawdzone przez wybitnych tarnowskich badaczy dziejów ziemi tarnowskiej. Budowane, w moim przekonaniu w przystępny sposób, krótkie artykuły bazują na szeroko dostępnej literaturze poświęconej Powiatowi Tarnowskiemu.
Chcę, aby strona internetowa "Mój Powiat Tarnowski" promowała Powiat Tarnowski, jako region pod każdym względem wyjątkowy.

Redaktor Naczelny - Jarosław Zbrożek (jzbrozek@gmail.com)