Charakterystyka Powiatu

Położenie, obszar, ludność
Powiat tarnowski leży we wschodniej części Województwa Małopolskiego na styku dwóch krain geograficznych: Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, przez jego tereny przepływają trzy duże rzeki: Wisła, Dunajec i Biała. W północnej części powiatu tarnowskiego znajdują się równinne tereny o charakterze typowo rolniczym, a w południowej – tereny mocno pofałdowane i górzyste.Powiat tarnowski ma powierzchnię 1.412 km² i należy do największych w województwie małopolskim. Zamieszkuje go 199.675 osób (dane na koniec 2013 r.). Przez powiat przechodzi droga międzynarodowa E4, oraz autostrada A4 na linii wschód-zachód.

Ustrój, gospodarka
Na terenie powiatu tarnowskiego jest 16 gmin. Z czego 7 to gminy miejsko-wiejskie: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno; a 9 to gminy wiejskie: Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice.


W powiecie tarnowskim ważną częścią gospodarki powiatu jest rolnictwo. Przeważają gospodarstwa o małej powierzchni (przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w powiecie wynosi 3,2 ha). Najdogodniejsze warunki do rozwoju rolnictwa znajdują na równinnych obszarach północnej części powiatu. Gospodarstwa specjalizują się w hodowli trzody chlewnej, bydła i drobiu, uprawach warzyw w gruncie i pod szkłem albo w tunelach foliowych oraz produkcji owoców miękkich i sadownictwie. Małe gospodarstwa rolne koncentrują swoją produkcję w kierunku rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa. W zachodniej części powiatu (gminy: Wojnicz, Zakliczyn, Pleśna i Wietrzychowice) częstą uprawą jest fasola „Piękny Jaś” natomiast w południowej coraz bardziej popularna staje się uprawa winorośli.


W powiecie tarnowskim dominują firmy działające w budownictwie, handlu oraz przetwórstwie spożywczym. Lokalne samorządy starają się o przyciągnięcie na swój obszar inwestorów poprzez tworzenie stref wspierających przedsiębiorczość są to: Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu, Strefa Aktywności Gospodarczej Dąbrowa Tarnowska-Żabno oraz Strefa Aktywności Gospodarczej w Zakliczynie. W strukturze podmiotów gospodarczych dominują mikroprzesiębiorstwa, czyli firmy najmniejsze, zatrudniające do 9 osób. Najwięksi pracodawcy w powiecie tarnowskim to: Huta Szkła „Ładna” w Ładnej, „Bruk Bet” w Niecieczy, „Leier” w Woli Rzędzińskiej, „Stalbud” z Bogumiłowic, „Rovita” w Niedomicach oraz „Firma Roleski” ze Zbylitowskiej Góry.

(fot. Jarosław Zbrożek, Maria Borkowska)