Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach

Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach znajduje się przy polnej drodze prowadzącej do cmentarza wojennego nr 31 w Szerzynach. Wzniesiona została w 1956 r.[1] z fundacji Anny i Antoniego Urbaników.
Na betonowym postumencie ustawiono gipsową figurę Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej zamkniętą w przeszklonej, stalowej konstrukcji, która nakryta jest blaszanym daszkiem zwieńczonym krzyżem.
Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.

Fotografie

1. Kapliczka Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej w Szerzynach  – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).
                                    
[1] W opracowaniu: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983 jest podany rok 1959.