Piękno powiatu tarnowskiego 2015
Fotografie:

1. Piękno powiatu tarnowskiego 2015 – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek)