Posty

Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach

Obraz
Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach położony jest po prawej stronie lokalnej drogi Ciężkowice-Rzepiennik. Powierzchnia cmentarza wynosi 628 m², założony jest na planie złamanego prostokąta, ogrodzony od tyłu i częściowo po bokach, kamiennym murem z betonowym daszkiem. Reszta ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi kamiennym cokołem oraz drewnianym parkanowym płotem. Wejście ujęte jest w dwa kamienne słupki, które zamyka drewniana brama.

Kościół pw. św. Leonarda w Wojniczu

Obraz
Kościół pw. św. Leonarda w Wojniczu znajduje się przy ul. Tarnowskiej. Prawdopodobnie jego początki sięgają 1209 r. Dzisiejszy kształt został mu nadany w II połowie XVI wieku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, z jedną prostokątną nawą z przedsionkiem od zachodu i prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy usytuowana jest zakrystia. Nad prezbiterium usytuowany jest płaski strop a ponad nawą pozorne sklepie kolebkowe, z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach. Świątynia przykryta jest dwuspadowym dachem pokrytym gontem, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.

Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy

Obraz
Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy położony jest na wierzchołku bezimiennego wzgórza położonego około 500 m na północ od cmentarza nr 143. Powierzchnia cmentarza wynosi 484 m², założony jest na planie prostokąta, pierwotnie ogrodzony był drewnianym płotem.

Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy

Obraz
Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy położony jest na skarpie po lewej stronie drogi lokalnej biegnącej przez wieś. Powierzchnia cmentarza wynosi 1048 m², założony jest na planie prostokąta, ogrodzony z trzech stron kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem, a od frontu kamiennymi słupkami (przykrytymi betonowymi daszkami) połączonymi wysokim, kamiennym cokołem oraz drewnianym sztachetowym płotem. Wejście na cmentarz stanowi monumentalna kamienna brama. Całość zamknięta jest dwuskrzydłową drewnianą bramką.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego

Obraz

Kapliczka św. Floriana w Ciężkowicach

Obraz
Kapliczka św. Floriana w Ciężkowicach znajduje się w południowej części Rynku. Zbudowana jest na rzucie kwadratu, z cegły ceramicznej i otynkowana. Dach kapliczki jest czterospadowy, namiotowy pokryty miedziana blachą, spoczywa na czterech filarach (w narożach), które wraz łukami tworzą arkady. Jego szczyt wieńczy cebulasta sygnaturka z gałką oraz metalową chorągiewką. Wewnątrz kapliczki, na zbudowanym z cegły postumencie, znajduje się drewniana polichromowana figura św. Floriana w postaci stojącej, okrytej czerwonym płaszczem ze srebrzonymi elementami zbroi i złoconymi akcentami nakrycia głowy, trzymająca w prawej dłoni konwie, z której wylewa się woda na płonącą budowlę architektoniczną znajdująca się za nogami postaci. Całość obiektu ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi wysokim kamiennym cokołem oraz stalowymi bogato zdobionymi przęsłami.

Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej

Obraz
Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej położony jest po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 977 do Tuchowa. Powierzchnia cmentarza wynosi 122 m², założony jest na planie sześcioboku, ogrodzony kamiennymi słupkami, połączonymi stalowymi przęsłami. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamyka go stalowa bramka.